Oblíbené odkazy
Slovem kancelář obvykle označujeme několik vzájemně souvisejících pojmů. V hlavním významu tohoto slova se jedná o místnost, kde se úřaduje respektive, kde se provádí nějaká administrativní činnost. Taková místnost se česky nazývá úřadovna - čili administrativní pracoviště neboli pracoviště úřadu.