Oblíbené odkazy
Projekce může být : obecně synonymum pro slovo projektování synonymum pro slovo promítání (např. filmu na plátno v kině, diapozitivů při přednášce apod.) speciálně projekce (psychologie) – psychologická technika promítání, kdy člověk jiným lidem připisuje různé vlastnosti a schopnosti podle sebe sama projekce (matematika) – zobrazování prostorových útvarů v rovinné ploše; zobrazování vícerozměrných objektů do prostoru s méně rozměry kartografická projekce – zobrazování povrchu Země či jiného nebeského tělesa do roviny (mapy) projekce (místo) – pracoviště projektantů